söndag 3 februari 2013

MITT MEST VÄRDEFULLA TIPS!!

 
För alla er där ute som köper ett träns med "blingbling" på vill jag dela med mig av mitt mest värdefulla tränstips! Stenarna sitter ofta inte fast så bra och faller därför lätt av nästan omedelbart när du börjar använda tränset. Om du skulle tappa en sten eller två är det heller inget du kan reklamera till Hööks!
 
För att förhindra detta ska du omedelbart ta av pannbandet från tränset och pensla på ett rejält lager med genomskinligt nagellack på stenarna. Var noga och försiktig så du inte får nagellack på lädret. När du har penslat på är det viktigt att du låter pannbanet torka ifred några timmar så att det är 100% torkat när du sätter på det på tränset igen. Om du använder det innan lacket hunnit torka helt blir det ojämnt på stenarna (fingeravstryck o.s.v) och då blänker det inte lika mycket.
 
 

3 kommentarer:

 1. Där har Hööks fel! Du har rätt att reklamera! Då pannbandet marknadsförs som något som ska kunna användas i den omfattning ett träns används så ska stenarna sitta fast! Då är varan felaktig om de inte sitter fast och är ordentligt fast ansatta.
  Det finns en presumtionsregel till köparens fördel och lättar på köparens beviskrav. Felet ska ha förelegat vid köpet (20 §) och om ett fel visar sig inom sex månader så anses det ha förelegat vid avlämnandet, om det inte är en vara som till sin beskaffenhet normalt försämras inom två månader t.ex. livsmedel.
  Det räcker alltså att köparen visar att felet finns för att säljaren ska vara skyldig att vidta åtgärder om han inte kan bevisa att felet inte fanns vid avlämnadet.

  KONSUMENTKÖPLAGEN 1990:932

  Vad som avses med fel
  16 § Varan skall i fråga om art, kvalitet och egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Den skall vara åtföljd av de anvisningar som behövs för dess montering, användning, förvaring och skötsel.
  Om inte annat följer av avtalet, skall varan
  1. vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används,
  2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket köparen avsåg att varan skulle användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål,
  3. stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat och ha de egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell,

  19 § Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet.
  Varan ska vidare anses felaktig, om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som någon annan än säljaren, i tidigare säljled eller för säljarens räkning, har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet.

  20 § Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare.
  Uppkommer en försämring av varan efter avlämnandet, skall varan anses felaktig om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott.
  20 a § Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gäller detta även om det sitter en lapp på tränset där det står att stenarna kan lossa och att det då anses som normalt slitage och ej ett fel på varan? Hööks har nämnligen sånna lappar på alla Blingbling träns.

   Radera
 2. Ja, det gäller alltid. Annars är det vilseledande marknadsföring. Då ska det marknadsföras som en prydnads sak! Har även varit i kontakt med Hööks huvudkontor om detta. Deras svar blev så här:

  Självklart får man lov att reklamera tränset om det har trillat bort stenar, vad vi vill tala om för kunden är att man ska vara lite extra varsam med pannband med stenar!

  Detta kan du meddela dina arbetskamrater :)

  SvaraRadera

Tack för din kommentar! Jag hoppas skriver din kritik på ett sånt sätt som du själv skulle vilja få den. Om du skickat en fråga ska jag försöka svara på den så snabbt som möjligt.

Det är inte alltid jag skickat svaret till din blogg/mejl så titta gärna in på inlägget igen för att läsa ditt ev. svar.

Tack / Sofie & co